Inspiracje

"Szczęście jest kwestią nawyku" (Arystoteles). Codziennie przypominam sobie, jaki piękny jest świat, ilu wokół jest dobrych ludzi i cieszę się z ich szczęścia. Dzięki temu też jestem szczęśliwa!


  SKOMENTUJ

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi faktami dotyczącymi islamu i porównanie go z chrześcijaństwem.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Czas trwania: 1,5 godziny.

1.     Kula śniegowa: Ukucie przez uczestników dwóch definicji islamu i ich prezentacja. Podanie słownikowej definicji islamu, dopowiedzenie ważniejszych rzeczy przez prowadzącego oraz sprostowanie ew. nieścisłości.
    2.    Praca w grupach: Najważniejsze zasady islamu opracowane na podstawie tekstów źródłowych. Przykładowe tematy: spożywanie alkoholu i wieprzowiny, stosunek do kobiet, wdów i sierot, stosunek do innych religii.
    3.    Dyskusja w grupach: Podobieństwa i różnice w stosunku do chrześcijaństwa.
    4.    Ćwiczenie: Poszukiwanie odpowiadających sobie pojęćz kultury islamu i chrześcijańskiej. Połowa uczestników otrzymuje kartki z nazwami obrzędów, przedmiotów i symboli związanych z chrześcijań- stwem, połowa – z islamem.
    5.    Odnajdywanie osoby z pojęciem z drugiej religii.
    6.    Prezentacja par pojęć/symboli na tablicy w formie tabeli, wyjaśnianie niewiadomych przez prowadzącego i korekta pomyłek.
    7.    Czas na pytania.

Warsztaty i wykłady. Prowadzący:

Agnieszka Podolecka

agnieszkaDoktorantka Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od najmłodszych lat fascynuję się innymi religiami i kulturami. Prawie trzyletni pobyt w Republice Południowej Afryki wykorzystałam na poznawanie mieszkańców Południa Afryki i zbieranie informacji o ich kulturze i tradycjach. Wiedzę tę wykorzystałam w swych powieściach: „Za głosem sangomy” i „Żar Sahelu” oraz w prowadzeniu rozlicznych spotkań autorskich i audycji radiowych na temat kultur i religii Afryki, sytuacji kobiet w Afryce, kodów w strojach afrykańskich. Mam duże doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą, m.in. pod patronatem Unii Europejskiej. Marzec 2013 roku spędziłam wśród szamanek i sangom afrykańskich. W efekcie powstały niezwykłe warsztaty i wykłady o szamanizmie i holistycznym podejściu do zdrowia i życia.

Chętnie współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Uwielbiam pełnych energii seniorów! Tak dużo możemy się od siebie wzajenie nauczyć.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich córek, które wychowuję w tolerancji, otwartości na świat i poszanowaniu wolności drugiego człowieka.

Władysław Chilmon

wladekAbsolwent zakładu Turkologii i Ludów Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz języka tureckiego. W sumie półtora roku spędził w Turcji, studiując, podróżując oraz prowadząc i współprowadząc liczne projekty wolontariackie, np. 5-miesięczny cykl warsztatów teatralnych dla dzieci
z ubogich rodzin stambulskich. Przez blisko rok był członkiem zarządu stowarzyszenia wolontariuszy European Voluntary Service „TRAMPOLINA” biorąc udział
w szkoleniu przyszłych wolontariuszy. Dwa lata pracował w mającej siedzibę w Warszawie tureckiej fundacji Dunaj Instytut Dialogu, zajmującej się propagowaniem tolerancji oraz zrozumienia między różnymi religiami
i kulturami. W ramach działalności tejże organizował i współorganizował wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Liczne podróże autostopem i goszczenie u lokalnej ludności wielu krajów pozwoliły mu na poznanie obyczajów
i tradycji niedostępnych zwykłym turystom i pogłębiły jego wiedzę na temat państw islamu. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Obecnie pisze doktorat na temat pratyk szamańskich w Turcji.

Highlights