Inspiracje

"Szczęście jest kwestią nawyku" (Arystoteles). Codziennie przypominam sobie, jaki piękny jest świat, ilu wokół jest dobrych ludzi i cieszę się z ich szczęścia. Dzięki temu też jestem szczęśliwa!


  SKOMENTUJ

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom krajów południowej Afryki jako z ich różnorodną kulturą, wieloma narodami i religiami ,olbrzymią liczbą języków urzędowych oraz wspaniałą przyrodą.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i liceów oraz osób dorosłych.

Czas trwania: 1.5 godziny ( z warsztatami kuulinarnymi 3 godziny)

1.Gdy uczestnicy się zbierają, słuchają muzyki z RPA.


2. Suazi – monarchia absolutna. Niech żyje król! Lesotho – za górami, za lasami, powyżej Giewontu...

3. Kula śniegowa: Dlaczego ludzie słuchają muzyki? Czy muzyka jest uniwersalna i potrzebna? Wyjaśnienie: Jak ważna jest muzyka dla Afrykanów i dlaczego tak jest?


4. Moderowana dyskusja: Czy ludzie w południowej Afryce myślą jak my? Zwrócenie uwagi uczestników na fakt, że na południu Afryki żyją nie tylko różne afrykańskie grupy etniczne, ale również potomkowie Europejczyków.

5. Slajdy i opowieść:
- przyroda, historia, ludzie, kultura.
- religie, praktyki magiczne i szamańskie.
- rola kobiet w społeczeństwach afrykańskich.


6. Pytania i dyskusja.


7. Warsztaty kulinarne: wspólne przygotowanie papu, babotie, paluszków z dyni, herbaty rooibos.

Warsztaty i wykłady. Prowadzący:

Agnieszka Podolecka

agnieszkaDoktorantka Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od najmłodszych lat fascynuję się innymi religiami i kulturami. Prawie trzyletni pobyt w Republice Południowej Afryki wykorzystałam na poznawanie mieszkańców Południa Afryki i zbieranie informacji o ich kulturze i tradycjach. Wiedzę tę wykorzystałam w swych powieściach: „Za głosem sangomy” i „Żar Sahelu” oraz w prowadzeniu rozlicznych spotkań autorskich i audycji radiowych na temat kultur i religii Afryki, sytuacji kobiet w Afryce, kodów w strojach afrykańskich. Mam duże doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą, m.in. pod patronatem Unii Europejskiej. Marzec 2013 roku spędziłam wśród szamanek i sangom afrykańskich. W efekcie powstały niezwykłe warsztaty i wykłady o szamanizmie i holistycznym podejściu do zdrowia i życia.

Chętnie współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Uwielbiam pełnych energii seniorów! Tak dużo możemy się od siebie wzajenie nauczyć.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich córek, które wychowuję w tolerancji, otwartości na świat i poszanowaniu wolności drugiego człowieka.

Władysław Chilmon

wladekAbsolwent zakładu Turkologii i Ludów Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz języka tureckiego. W sumie półtora roku spędził w Turcji, studiując, podróżując oraz prowadząc i współprowadząc liczne projekty wolontariackie, np. 5-miesięczny cykl warsztatów teatralnych dla dzieci
z ubogich rodzin stambulskich. Przez blisko rok był członkiem zarządu stowarzyszenia wolontariuszy European Voluntary Service „TRAMPOLINA” biorąc udział
w szkoleniu przyszłych wolontariuszy. Dwa lata pracował w mającej siedzibę w Warszawie tureckiej fundacji Dunaj Instytut Dialogu, zajmującej się propagowaniem tolerancji oraz zrozumienia między różnymi religiami
i kulturami. W ramach działalności tejże organizował i współorganizował wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Liczne podróże autostopem i goszczenie u lokalnej ludności wielu krajów pozwoliły mu na poznanie obyczajów
i tradycji niedostępnych zwykłym turystom i pogłębiły jego wiedzę na temat państw islamu. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Obecnie pisze doktorat na temat pratyk szamańskich w Turcji.

Highlights