Inspiracje

"Szczęście jest kwestią nawyku" (Arystoteles). Codziennie przypominam sobie, jaki piękny jest świat, ilu wokół jest dobrych ludzi i cieszę się z ich szczęścia. Dzięki temu też jestem szczęśliwa!


  SKOMENTUJ

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z kulturą Afryki poprzez muzykę, prezentację slajdów i zabawy dzieci afrykańskich.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Czas trwania: 1,5 godziny.

1. Podróż w świecie fantazji: Dzieci zamykają oczy, rozkładają ręce i „lecą samolotem” do Afryki. Pokazanie dzieciom Afryki na mapie świata.


2. Nauka powitania w kilku językach południowoafrykańskich.


3. Nadanie dzieciom imion południowo- afrykańskich z wyjaśnieniem, co te imiona oznaczają.


4. Pokaz slajdów i opowieść (30-minut):
- o różnorodności przyrodniczej Afryki (podróż po pustyni, przez busz, sawannę i dżunglę)
- o różnorodności kulturowej;
- o religiach rdzennej ludności, obyczajach szamańskich i magicznych.


5. Kula śniegowa: Kuchnia afrykańska – czy istnieje coś takiego? Pokazanie różnorodności geograficznej oraz kulturowej, a co za tym idzie – zróżnicowanej kuchni w Afryce.


6. Zabawa na dworze lub w dużej sali w lwa i impalę (rodzaj gazeli), koźlątka, oraz mambę (rodzaj węża).


7. Wspólne rozwiazywanie krzyżówek dot. Afryki lub wspólne rysowanie afrykańskich zwierząt. 
8. Konkurs prac.

Warsztaty i wykłady. Prowadzący:

Agnieszka Podolecka

agnieszkaDoktorantka Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od najmłodszych lat fascynuję się innymi religiami i kulturami. Prawie trzyletni pobyt w Republice Południowej Afryki wykorzystałam na poznawanie mieszkańców Południa Afryki i zbieranie informacji o ich kulturze i tradycjach. Wiedzę tę wykorzystałam w swych powieściach: „Za głosem sangomy” i „Żar Sahelu” oraz w prowadzeniu rozlicznych spotkań autorskich i audycji radiowych na temat kultur i religii Afryki, sytuacji kobiet w Afryce, kodów w strojach afrykańskich. Mam duże doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą, m.in. pod patronatem Unii Europejskiej. Marzec 2013 roku spędziłam wśród szamanek i sangom afrykańskich. W efekcie powstały niezwykłe warsztaty i wykłady o szamanizmie i holistycznym podejściu do zdrowia i życia.

Chętnie współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Uwielbiam pełnych energii seniorów! Tak dużo możemy się od siebie wzajenie nauczyć.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich córek, które wychowuję w tolerancji, otwartości na świat i poszanowaniu wolności drugiego człowieka.

Władysław Chilmon

wladekAbsolwent zakładu Turkologii i Ludów Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz języka tureckiego. W sumie półtora roku spędził w Turcji, studiując, podróżując oraz prowadząc i współprowadząc liczne projekty wolontariackie, np. 5-miesięczny cykl warsztatów teatralnych dla dzieci
z ubogich rodzin stambulskich. Przez blisko rok był członkiem zarządu stowarzyszenia wolontariuszy European Voluntary Service „TRAMPOLINA” biorąc udział
w szkoleniu przyszłych wolontariuszy. Dwa lata pracował w mającej siedzibę w Warszawie tureckiej fundacji Dunaj Instytut Dialogu, zajmującej się propagowaniem tolerancji oraz zrozumienia między różnymi religiami
i kulturami. W ramach działalności tejże organizował i współorganizował wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Liczne podróże autostopem i goszczenie u lokalnej ludności wielu krajów pozwoliły mu na poznanie obyczajów
i tradycji niedostępnych zwykłym turystom i pogłębiły jego wiedzę na temat państw islamu. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Obecnie pisze doktorat na temat pratyk szamańskich w Turcji.

Highlights